تماس با ما


ادرس

کارته سه، ناحیه سوم، چهارراهی پل سرخ، روبروی پوهنتون غرجستان، ګوهر ګالری، منزل دوم دفتر نمبر ۲۱۲

نمبر تلیفون

+93 (0) 788 68 85 85

ایمیل ادرس

info@ss.com.af